This option will reset the home page of this site. It will restore any closed widgets or categories.

Reset
Новости, факты, комментарии...
11.10.2019 15:00:00 Euroopa Parlament kiitis heaks Yana Toomi raporti sotsiaalpoliitikast (0)
Печать  
Послать другу  
Комментарии  


Euroopa Liidu Parlament vottis 10. oktoobril 2019. a vastu eurosaadik Yana Toomi poolt koostatud ning varem juba Euroopa Parlamendi toohoive- ja sotsiaalkomisjonis heaks kiidetud aruande "Toohoive ja sotsiaalpoliitika eurotsoonis".

Raport on uleskutse Euroopa riikidele ja Euroopa Komisjonile votmaks kasutusele meetmeid, et parandada sadade miljonite eurooplaste elukvaliteeti. Euroopa sotsiaalne situatsioon tervikuna ei ole siiski ideaalne: iga viies inimene elab vaesuses ja sotsiaalses torjutuses, probleeme on naiste-, noorte- ja eakate toohoivega, ning palkade ja pensionide suurus on sotsiaalsetes kihtides vaga erinev. Euroopa Liidu riigid lahknevad uksteisest tugevalt just sotsiaalsete naitajate poolest.

Euroopa Liidu subsidiaarsuse pohimotte (ehk lahimuspohimotte) alusel ei tegele Brussel sotsiaalpoliitikaga, vaid see on liikmesriikide vastutusala. „Kuid peale majanduskriisi sai selgeks, et juhul kui Euroopa tahab olla konkurentsivoimeline, peab Brussel hakkama tahelepanu poorama mitte ainult majanduslikele vaid ka sotsiaalsetele kusimustele,“ arvab Yana Toom.

Oma raportis juhib Yana Toom tahelepanu eurooplaste elu koige erinevamatele aspektidele, alates meeste ja naiste ebavordsest palgatasemest kuni etnilise ja keelelise diskrimineerimiseni. Euroopa Parlamendi saadik kutsub ules Euroopa Liidu riike ja Euroopa Komisjoni ellu viima 2017. aastal valja kuulutatud Euroopa sotsiaaloiguste samba pohimotteid. "Tuletan meelde, et sellele dokumendile kirjutasid alla Juri Ratas ja Jean-Claude Juncker," utleb eurosaadik. "Eesti voib tunda uhkust seotuse ule niisuguste oluliste muudatustega ELis."

Yana ToomiRaporti uks olulisem osa on seotud aktiivselt arutatud teemaga ehk Euroopa miinimumpalgaga. Eurosaadik teeb uleskutse Euroopa Komisjonile kehtestamaks seadustega garantiid, mis tagavad igale Euroopa Liidu tootajale vaarilise miinimumpalga. Erinevate riikide miinimumpalgatase maarataks kindlaks vastavalt siseriiklike tavade, kollektiivlepingute voi seadustega.

„Teemaks ei ole sama suurusega miinimumpalk igas riigis," utleb Yana Toom, „kuid Euroopa Liidus peaksid siiski olema uhtsed miinimumpalgaga seotud pohimotted. Naiteks on hetkel arutlusel idee, et miinimumpalga suuruseks voiks olla 60% mediaanpalgast. Eestis oli statistiline mediaanpalk 2019. aasta II kvartalis 1115 eurot. Arvutuste kohaselt oleks sel juhul miinimumpalgaks 669 eurot ning miinimumpalk kasvaks koos mediaanpalga suurenemisega.”

Lisaks vottis Euroopa Parlament vastu otsuse, mille alusel peab Euroopa Komisjon looma euroopaulese tootuskindlustuse susteemi. Susteem peaks aitama liikmesriikidel majanduskriiside puhul tagada too kaotanud inimestele oigeaegselt toetuste maksmise. “Kui viimase majanduskriisi ajal oleks Euroopa Liidus juba kehtinud eelnimetatud tootuskindlustuse susteem, oleks Euroopa majandus toibunud sokist marksa kiiremini," edastas Yana Toom europarlamendis tehtud jareldused.

Eurosaadik loodab, et tema raport on jarjekordne samm Euroopa Liidu uhtse sotsiaalpoliitika suunas. "Peaksime saavutama haid tulemusi mitte ainult majanduslikus vaid ka sotsiaalses sfaaris," rohutab Yana Toom, „ilma sotsiaalse heaoluta ei toimi ka majandus normaalselt. Minu raport maaratleb ara Euroopa Liidu sellise tegevussuuna ja ma teen koik endast oleneva, et see valdkond ei jaaks markamatuks.”Поделитесь своим мнением


Зарегистрироваться или войти. Войти через


 
a
ПОЛЕЗНЫЙ ПОРТАЛ О ТУРИЗМЕ
Фонд Русский мир